Un total de 9 nedadors, 6 nenes nascudes a l’any 2000 i 2001 i 3 nens nascuts a l’any 1999 i 2000, del CN CALDES van participar al Campionat de Catalunya Aleví, que es va celebrar a Banyoles els dies 24 al 26 de febrer.

Encara que ha sigut un bon campionat per tots els nostres participants, la nedadora mes destacable en aquest cas, ha estat la Sara Coronel que va aconseguir dos diplomes en dos de les tres proves que va participar, va nedar els 400 lliures on va ser 7ª amb un temps de 5.34.21, els 100 m esquena que va repetir posició va fer un temps de 1.22.31 i per últim als 200 m estils va classificar-se en la 9ª posició amb un temps de 3.00.99.

Alt natacio banyoles

També cal destacar la 9ª posició del nedador Albert Chillarón a la prova de 100 m braça amb un temps de 1.30.27, que també va nedar altres proves, als 200 m estils va classificar-se el 19 amb un temps de 2.58.03 i als 100 m esquena va ser el 24 amb un temps de 1.24.74

La nedadora Julia Perianes va participar en la prova 100 m esquena que amb un temps de 1.20.84 va classificar-se la 12ª, a la prova de 200 m esquena es va classificar la 13ª amb un temps de 2.53.45, a la prova de 200 m braça va ser la 23ª amb un temps de 3.21.91 i a la prova de 200 m lliures va ser la 30ª amb un temps de 2.40.60

La nedadora Eva Álvarez va nedar la prova de 100 m papallona i amb un temps de 1.29.96 es va classificar la 16ª, a les proves de 200 m estils i 200m lliures va repetir posició, la 21 classificada, amb uns temps de 3.07.07 i2.46.71 respectivament.

La nedadora Julia Paretas va classificar-se la 18ª a la prova de 200m lliures amb un temps de 2.46.06, la 21ª a la prova de 400 m lliures amb un temps de 5.49.08 i la 25ª a la prova de 100 m papallona amb un temps de 1.33.53.

El nedador Joel Aguilera es va classificar el 21 a la prova de 200m braça amb un temps de 3.12.84, a les proves de 200m lliures i 200m esquena va classificar-se el 29 amb uns temps de 2.31.41 i 2.57.23 respectivament i per últim a la prova de 100m esquena es va classificar el 34 amb un temps de 1.22.89

El nedador Angel López va classificar-se el 22 a la prova de 200 m lliures amb un temps de 2.39.93, el 29 a la prova de 200m estils amb un temps de 3.02.06 i el 30 a la prova de 100m papallona amb un temps de 1.29.61.

La nedadora Elsa Paretas es va classificar la 32ª a la prova de 100m braça amb un temps de 1.44.33, la 34ª a la prova de 200 m estils amb un temps de 3.13.15 i la 45ª a la prova de 200 m lliures amb un temps de 3.00.80.

I la nedadora Elisa Romaguera es va classifiicar a la posició 35 a la prova de 100m lliures amb un temps de 1.20.25 i a la posició 39 a la prova de 200m lliures amb un temps de 2.55.67.

També les nedadores Sara Coronel, Julia Perianes, Julia Paretas i Eva Álvarez van participar al Relleu de 4x(100-75-50-25) que amb un temps de 3.02.05 van classificar-se les 23ª

Pel que fa a la classificació per equips en la categoria femenina es van classificar a la posició 19, a la categoria masculina van ser els 33 i la conjunta van ser els 28 classificats de Catalunya