més informació al Blog de l´escola d'estiu
full d'inscripció

Escola d'estiu 2015