Alt festius_nadal

NIVELL BAIX: INICIACIÓ

Objectiu principal:

 • Familiarització i adaptació del nen en el medi aquàtic.
 • Pèrdua de la por per part del nen
 • Flotabilitat i desplaçament dins de l aigua amb material sense ajuda del monitor.
 • Aprendre a entrar a l’aigua tot sol
 • Tot això es dur a terme mitjançant un aprenentatge recreatiu amb les limitacions motrius i de coordinació pròpies amb la seva edat.

Objectiu final:

 • Iniciació a bufar dins l’aigua.
 • Desplaçament ventral i dorsal dins de l’aigua sense l’ajuda de material.
 • Aprendre a saltar tot sol.
 • Iniciació al treball d’esquena.

NIVELL MIG: APRENENTATGE

 • Treballar les habilitats en el medi aquàtic
 • Efectuar amb facilitat els exercicis de coordinació de crol i esquena.
 • Iniciació amb el control de les respiracions dins de l’aigua.
 • Domini i control del cos amb els diferents exercicis de coordinació

NIVELL ALT: perfeccionament

 • Perfeccionament de les tècniques bàsiques dels diferents estils de natació.
 • Millora i manteniment de la condició física ( resistència a la fatiga i a la flexibilitat articular)
 • Aprendre a efectuar correctament els moviments dins l’aigua, amb un bon domini del medi aquàtic.
 • Coordinació correcta dels diferents estils amb la respiració.
 • Fomentar la disciplina i el companyerisme dins del grup.